Integritetspolicy

Hästvis följer dataskyddsförordningen (GDPR) och i vår Integritetspolicy säkerställer vi att våra kunder får information om hur deras personuppgifter behandlas. 

Vi kommer aldrig att sälja eller på annat sätt dela med oss av dina personliga uppgifter till andra aktörer än de som vi samarbetar med.

Personuppgiftsansvarig:  Mentala Motiv AB, 559024-1336, Billinge 2102, 24195 Billinge

I följande fall behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig:

1. VID KÖP AV VÅRA TJÄNSTER

De uppgifter vi sparar om dig vid köp av någon av våra tjänster är för- och efternamn, adress, och mailadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera vår tjänst till dig och följa gällande lagar. Vi får de uppgifterna personligen från dig när du genomför ett köp på vår webbplats eller gör en beställning via mail. Dina uppgifter sparas hos vår betalleverantör Stripe eller Paypal beroende på vad du väljer, alternativt i vårt bokföringsprogram Visma om du ber om faktura.

2. VID NEDLADDNING AV GRATIS MATERIAL SAMT VÄNTELISTA
Vi sparar ditt namn och mailadress på vår medlemsplattform Kajabi och för utskick av gratisprodukter samt informationsmail och kampanjer. De uppgifterna fyller du själv i och samtycker till när du anmäler dig. Du kan sedan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från oss.

3. I MEDLEMSKAP & KURSER
Ditt namn och mailadress finns registrerade i vår medlemsplattform Kajabi. Du använder din mailadress som inloggning till den kurs eller medlemskap som du har köpt. Betalar du medlemskap eller kurser via vår medlemsplattform lämnar du dina betaluppgifter till vår säkra betalningsleverantör Stripe/Paypal.

Vi sparar inspelade frågestunder, masterclasser eller studiegrupper för att du ska kunna gå tillbaka och lyssna om du vill. De samtalen sparas så länge de är aktuella, sedan raderas dessa. Samtalen sparas på medlemsportalen och är inte tillgängliga för andra än medlemmar. Du kan välja själv huruvida du vill delta i de inspelade aktiviteterna med eller utan kamera och mikrofon.

4. REFERENSER PÅ MEDLEMSPLATTFORM & SOCIALA MEDIER
Vi sparar referensutlåtande som text, bild eller video av kunder som har givit ett skriftligt godkännande. De sparas tills vi ersätter dem med nya eller tills vår referens vill att de ska tas bort.

5. DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig (registerutdrag), för att begära rättelse, överföring eller begränsa behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på [email protected] 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter efter att du har kontaktat oss med ditt önskemål och inte känner dig tillfreds kan du vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Uppdaterad: 2023-09-17